header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในสิงคโปร์

societe offshore Ras Al Khaimah (RAK)

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในสิงคโปร์ ภายใน 1-5 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่าน ระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในสิงคโปร์ เหมาะสำหรับ:
ข้อควรทราบ

ในช่วงทศวรรษผ่านมา สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ได้รับเรตติ้ง AAA สูงสุดจากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง S&P, Moody's และ Fitch


ลักษณะสำคัญของบริษัทในสิงคโปร์:

ประเภทของบริษัทบริษัทเอกชนจำกัด (Private Limited Company: Pte Ltd)
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทชื่อของกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นจะปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลสาธารณะ กรรมการบริษัทหนึ่งคนต้องอาศัยอยู่ในสิงคโปร์
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชีมี จำเป็นต้องมีรายงานประจำปี
การเก็บภาษีร้อยละ 17 หากเกิน 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และร้อยละ 8.5 หากต่ำกว่านั้น
ไม่มีการเก็บภาษีผลกำไรที่ได้รับในต่างประเทศ หรือจากหลักทรัพย์ทางการเงิน
กฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทในสิงคโปร์ (Singapore Companies Act) ปี 1963
สกุลเงินมาตรฐานดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
ความมั่นคงสิงคโปร์เป็นเขตอำนาจที่มั่นคงมาก และมีชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
การสื่อสารวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลาโซนเวลาที่สะดวก: GMT+8
ต้องมีเลขานุการใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD))
พื้นฐานของระบบกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำกรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
กรรมการบริษัทหนึ่งคนต้องอาศัยอยู่ในสิงคโปร์
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นเมือง-รัฐซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกและประกอบไปด้วยเกาะ 64 เกาะ สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับเอกราชมาตั้งแต่ปี 1965

สิงคโปร์ได้รับการขนานนามว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย" เนื่องจากมีคุณภาพชีวิตสูง ประเทศนี้มีการเติบโตอย่างยอดเยี่ยมเนื่องจากตำแหน่งทางทะเลที่ได้เปรียบเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและการค้าระหว่างแปซิฟิกและยุโรปอย่างแท้จริง

เศรษฐกิจของสิงคโปร์ตั้งอยู่บนรากฐานของบริการทางการเงินและการธนาคาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ และภาคการติดต่อทางทะเลเป็นหลัก ท่าเรือของสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับชั้นหนึ่งของโลก ในแง่ของการส่งออกและน้ำมัน
แม้จะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในอดีต ระบอบการเมืองของสิงคโปร์ก็มีความมั่นคงเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ที่ได้รับเอกราช โดยเป็นที่รู้จักกันในฐานะประชาธิปไตยอำนาจนิยม และประเทศแห่งนี้ก็ได้นำเอาลัทธิเสรีนิยมมาปฏิบัติ

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร


จดทะเบียนบริษัทของคุณ