header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในราสอัลไคมาห์

societe offshore Ras Al Khaimah (RAK)

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในราสอัลไคมาห์ ภายใน 1-2 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่าน ระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในราสอัลไคมาห์ เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

SFM คือตัวแทนซึ่งได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในราสอัลไคมาห์ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานในท้องถิ่น ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในราคาที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

ลักษณะสำคัญของบริษัทในราสอัลไคมาห์:

ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลหน่วยงานด้านการลงทุนแห่งราสอัลไคมาห์ (RAK Investment Authority) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้กฎระเบียบเกี่ยวกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในศูนย์กลางบริษัทระหว่างประเทศแห่งราสอัลไคมาห์ (RAK ICC Business Companies Regulations) ปี 2016
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ ไม่มีการเปิดเผยชื่อเมื่อจัดตั้งบริษัท
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับราสอัลไคมาห์รักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งการคุ้มครองข้อมูลหรือสินทรัพย์อื่นๆ
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
กรรมสิทธิ์
อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ได้ 100% ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องมีหุ้นส่วนในประเทศ
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+4
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
กฎหมายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ บิลค่าสาธารณูปโภคหรือสัญญาเช่าที่ระบุถึงที่อยู่ในการพำนักอาศัยในปัจจุบัน หรือรายการเดินบัญชีธนาคารภายใน 3 เดือนล่าสุด**

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับราสอัลไคมาห์

ราสอัลไคมาห์ (RAK) เป็นหนึ่งในรัฐทั้ง 7 แห่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากดูไบประมาณ 100 กิโลเมตร ทางตอนใต้ของอ่าวเปอร์เซีย

ในอดีตเป็นที่รู้จักในด้านการต่อเรือและกิจกรรมด้านการพาณิชย์ทางทะเล ส่วนในปัจจุบันมีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมมากกว่า

ราสอัลไคมาห์เป็นผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นผู้ผลิตเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีผู้สนใจในภาคการเงินและการลงทุนในราสอัลไคมาห์เป็นอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับใหม่ๆ ที่หน่วยงานราชการนำมาใช้ ส่งผลให้มีโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัททั่วโลก

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในราสอัลไคมาห์สามารถทำธุรกิจได้ในระดับสากล เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช้เป็นเครื่องมือในการค้าขาย เก็บรักษาบัญชีธนาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย การจดทะเบียนบริษัทในราสอัลไคมาห์ใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง

การจัดตั้งบริษัท: SFM มีสำนักงานของตนเองในดูไบ และได้รับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนที่ประจำอยู่ในท้องถิ่น (resident agent)

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร


จดทะเบียนบริษัทของคุณ