header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทในเบลีซ

societe offshore Belize

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในเบลีซ ภายใน 1-2 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่าน ระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในเบลีซ เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

เบลีซอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทด้วยหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือได้ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจดทะเบียนของบริษัทในเบลีซจะเป็นผู้เก็บรักษาใบหุ้นของผู้ถือหุ้นฉบับจริงตลอดเวลา ตามข้อแก้ไขในข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินระหว่างประเทศ (ประมวลจรรยาบรรณ) ของเบลีซ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2013


ลักษณะสำคัญของบริษัทในเบลีซ:

ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลคณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งเบลีซ (Belize International Financial Service Commission) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC Act) ปี 1999
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ ไม่มีการเปิดเผยชื่อเมื่อจัดตั้งบริษัท
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเบลีซรักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
โปรดทราบว่า ตามมาตรา 73 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขปี 2011 บริษัทควรเก็บรักษาบัญชีและบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามความจำเป็นหรือเป็นที่พึงประสงค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
เบลีซมีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจดทะเบียนบริษัทใช้เวลาเพียง 1-2 วัน
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT-6
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเบลีซ

ในอดีต เบลีสได้รับการเรียกขานกันในนามบริติชฮอนดูรัส และเป็นประเทศเครือจักรภพประชาธิปไตยอิสระซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแคริบเบียนในอเมริกากลาง ตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1981 เบลีซก็มีรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีความมั่นคง

เมืองหลวงด้านการบริหารคือเบลโมแพน แต่ศูนย์กลางด้านการค้าที่สำคัญคือเบลีซซิตี้ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกใกล้กับสนามบินนานาชาติแห่งหลักของประเทศ
เบลีซมีจำนวนประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 300,000 คน ในจำนวนนี้ ประมาณ 60,000 คนอาศัยอยู่ในเบลีซซิตี้

เบลีซเป็นศูนย์นอกอาณาเขตซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ข้อได้เปรียบหลักของที่นี่ คือ ความรวดเร็วในการจัดตั้งบริษัท (1-2 วัน) และการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับในระดับที่สูงขึ้นที่ประเทศแห่งนี้มอบให้


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร

จดทะเบียนบริษัทของคุณ